obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
TESTOVANIE 9
Dňa 21.3. 2018 prebieha TESTOVANIE 9. Z organizačných dôvodov je udelené riaditeľské voľno triedam 6.A, 8.A,8.B. Ostatné triedy sa učia podľa platných rozvrhov hodín.
9. ročník pokračuje po testovaní vyučovaním nasledovne:
9.A - 4. hodina - diskusia k testovaniu, 5. - DEJ ; 6.- CHE
9.B - 4. hodina - diskusia k testovaniu, 5. - GEO; 6.- FYZ
 
 
ZÁPIS  DETÍ  DO  I. ROČNÍKA
vsetkocopotrebujetevedietozapise.jpg
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

6. 4. 2018 (piatok) od 15.00 do 18.00
7. 4. 2018 (sobota) od 8.00 do 12.00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Rodičov budúcich prvákov privítame v našej škole 6. apríla o 8:45 hod.
 
NÁVŠTEVA  KNIŽNICE
 
Vážení rodičia! 
V týždni od 19.3. do 23.3.2018 sa uskutoční v rámci Mesiaca kníh Týždeň návštev Detskej knižnice na Furdekovej ulici. Deti v rámci činnosti školského klubu sa zúčastnia návštevy podľa rozpisu. Veľmi by ste nám pomohli, keby ste deti nerušili skorým vyzdvihovaním. 
Deň 
  
knižnica o 14,00 
knižnica o 14,45 
Pondelok 
I.B a I.D 
II.D 
Utorok 
I.A a II.C 
II.A 
Streda 
II.B 
III.B+IV.B 
Štvrtok 
I.C 
III.A 
Piatok 
III.C+IV.A 
III.C+IV.A 
   
 
TESTOVANIE 9
CELOSLOVENSKÉ  TESTOVANIE  ŽIAKOV  9. ROČNÍKA
21.3. 2018 /STREDA/

Základné informácie k TESTOVANIU - 9 2018
Priebeh testovania, časový harmonogram

 
 
INFORMÁCIA PRE RODIČOV
Vážení rodičia! 
Od 5.2.2018 je vytvorený stály rozpis pobytu detí v školskom klube od 15,30 h. V prípade zmeny Vás budeme informovať prostredníctvom nástenky v priestore medzi vchodovými dverami.
podrobný rozpis...
 
 
VŠETKO  O  PRIJATÍ  NA  STREDNÚ  ŠKOLU
 
TESTOVANIE 5
V stredu 22. novembra 2017 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2017) v zmysle Dodatku č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom pre šk. rok 2017/2018.
 
 
22.11. /streda/ udelil riaditeľ školy z organizačných dôvodov riaditeľské voľno žiakom 6. a 7. ročníka.