obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
ČO  PRIPRAVUJEME
08.3. - 1.-2. vyučovacia hodina - Preventívny program pre žiakov 6.A
09.3. - Hviezdoslavov Kubín
13.-17.3. - Lyžiarsky výcvik - 7. ročník
13.3.- Výchovný koncert - I.stupeň /o 10,00/
15.3. - Divadielko pod hríbom /ŠKD o 13,15-14,00/
15.3. - Pytagoriáda
20.3. - Petržalská superškola - 8. ročník /3.-4. vyučovacia hodina/
20.3. - Klokan - matematická súťaž
21.3. - Beseda "Taká bola Petržalka" /6.-8. ročník/
22.3. - Exkurzia do Viedne - 6. ročník
22.3. - Generálka e-Testovania 9
24.3. - Filmový festival - Hory a mesto - 5. ročník /od 11,00/  
29.3. - Divadielko pod hríbom /ŠKD o 13,15-14,00/
07.4. - Deň narcisov

7.-8.4. - Zápis detí do I. ročníka
3.4.-14.4. - Jarný zber papiera                                                           
       
 
ZÁPIS  DETÍ  DO  1. ROČNÍKA
tusadozvietevsetkoozapise.jpg
ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018 
v 7. 4. 2017 (piatok) od 15.00 do 18.00  
v 8. 4. 2017 (sobota) od 8.00 do 12.00
 
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ    
Rodičov budúcich prvákov privítame v našej škole 7. apríla o 8:45 hod. 
                                   ......pozvánka na Deň otvorených dverí ........
 
                                                                         
 
FAŠIANGOVÝ  KARNEVAL
Pozývame všetkých žiakov zabaviť sa, zatancovať si, vyšantiť sa na školskom fašiangovom karnevale. Karneval sa bude konať vo štvrtok – 16.2.2017. Začiatok je o 14,15 hod. vo vestibule školy. Žiaci môžu mať rôzne masky, vítané sú vlastnoručne vyrobené z rôzneho materiálu. Najoriginálnejšie masky budú odmenené vecnými cenami. Ceny na karneval zakúpilo rodičovské združenie. Pozrieť sa môžu prísť aj rodičia. 
 
                                                                         
 
INFORMÁCIE  OD  VÝCHOVNÉHO  PORADCU
Informácia o prijímacom konaní na stredné školy pre školský rok 2016/2017 

Deň župných škôl v Avione
 
Bratislavský samosprávny kraj organizuje už šiesty ročník podujatia Deň župných škôl v Avione. V bratislavskom nákupnom centre sa predstaví takmer päťdesiatka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. viac info: http://bit.ly/2ijHSOT .  
                                                                         
 
BENI  TIM  A  JARNÉ  PRÁZDNINY
benitimlogo.jpg
 
VOPRED ĎAKUJEME  ZA  VAŠE  2% DANE 
Vážení rodičia!
Opäť môžete darovať 2 % dane za rok 2016 pre Občianske združenie: Rodičovské združenie pri ZŠ Pankúchova 4. Získané financie budú využité na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Budeme vám povďační za každú poukázanú čiastku.    
Ak ste tak ešte neurobili, tlačivá si môžete stiahnuť TU.
 Vyhlásenie...

 
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ školy,   
Vladimír Kuľha, predseda Rodičovského združenia 
                                                                         
 
PRIPRAVUJEME
23.1. 2017                    Uzatvorenie známok
25.1. 2017                    Pedagogická rada 
25.1. 2017        Divadielko v ANJ /3.-4., 7.-8. ročník/
23.-27.1. 2017 Vyučovanie ANJ so zahraničnými lektormi /8.-9. ročník/
31.1. 2017                    Vydanie výpisov vysvedčení   
  3.2. 2017 Polročné prázdniny
16.2. 2017      Fašiangový karneval
20.2.-24.2.2017 Jarné prázdniny
                                                                               
 
PROJEKT - ŠKOLY PRE  AFRIKU
Všetky deti majú právo na vzdelanie, ktoré im dáva nádej na kvalitnejší život a budúcnosť. Podľa údajov z ostatnej správy UNESCO viac než 59 miliónov detí na svete vo veku 6 - 11 rokov nechodí do školy. Len v subsaharskej Afrike je takýchto detí viac ako 30 miliónov (z toho 55% dievčat), pre ktoré je možnosť vzdelávať sa úplne nedostupná. 
.... celý text.....