obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
 
STROJ  NA JEDNOTKY
 
Portál pre učiteľov Zborovna.sk a vydavateľstvo Taktik si Vám dovoľujú dať do pozornosti vzdelávací program Stroj na jednotky. Je to atraktívna a moderná forma domáceho precvičovania žiakov v oblasti jazykov a matematiky. Je určená žiakom od 1. ročníka ZŠ až po 9. ročník ZŠ. Do programu sa už zapojilo vyše 40.000 žiakov z 900 škôl v celej SR a ČR a ďalší sa stále prihlasujú. Žiaci najviac obľubujú atraktívne zábavné úlohy, ako napríklad Vedomostná časovka, Detektívka, Strelnica, alebo Nebezpečná zóna. Je to dobrý nástroj na samoučenie žiakov bez toho, aby ste s tým mali nejaké starosti. Môžu si tu precvičiť slovenský či anglický jazyk, alebo matematiku. Vašou jedinou úlohou by bolo ukázať im cestu, ako sa tam dostať:   
www.strojnajednotky.sk

 
 
PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI V ŠKOLSKOM ROKU: 2018/2019 
Milí žiaci! 
V tomto školskom roku vám ponúkame možnosť prihlásiť sa do krúžkov, ktoré budú prebiehať na našej škole. V prípade, že si niektorý krúžok vyberiete, prihláste sa u pedagóga, ktorý bude krúžok viesť. Na krúžok, ktorý chcete navštevovať,  odovzdajte vzdelávací poukaz.
 
PONUKA KRÚŽKOV - BENITIM
 
benitim-logo.jpg
Prihlasovanie a bližšie informácie: https://benitim.sk      

 
 
  
 
START RIGHT-  ANGLICKÝ JAZYK
image002.jpg
Viac informácií a cenu kurzov nájdete tu.  
Deti môžete zapísať do kurzu na šk. rok 2018/19  vyplnením prihlášky tu.
 
REPORTÁŽ  Z  AKTIVÍT  V RÁMCI  TÝŽDŇA  RODINY
Pozrite si televíznu reportáž z aktivít v rámci Týždňa rodiny. /za ôsmou minútou/ 
 
Tu si môžete vypočuť rozhlasové vysielanie   www.rtvs.sk/radio/archiv/1488/932634. 

 
TÝŽDEŇ RODINY - REALIZOVANÝ S FINANČNOU  PODPOROU
 
STAROSTU  MČ  PETRŽALKA