obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Adresy 
    Tlačivá na stiahnutie 
ČO  PRIPRAVUJEME V MESIACI JÚN
01.06.          Oslava MDD /podľa programu triedy/
05.06.          TA  RZ od 16,45
05.-09.06      Olympijský festival nádejí Petržalka 2017
13.06.          Ukážky práce colníkov
13.06.          Festival filmov o zdraví /10, 00 DK Zrkadlový háj/
                    (II.A, III.C, IV.A,  IV.B)
14.06.          Preventívny program - 7.B /2.-3. hodina/
14.06.          Prírodovedná olympiáda v ŠKD
16.06.          Dopravné ihrisko III.C (8,30-10,00)
19.-23.6.     Škola v prírode Tramptária Krahule (III.A, III.B)
21.06.          Uzatvorenie známok v IŽK
22.06.          I. stupeň - Didaktické hry - 2 hodiny teoretická príprava
                    II. stupeň - Ochrana života a zdravia- 3 hodiny teoretická príprava
23.06.          I. stupeň - Didaktické hry - praktická časť
                    II. stupeň - Ochrana života a zdravia - praktická časť
27.06.          Vernisáž výstavy v knižnici na Turnianskej, prezentácia projektu NAŠA  KNIHA
26.-29.06     Triednické práce
                    I.stupeň - 4 vyučovacie hodiny, II. stupeň - 5 vyučovacích hodín
29.06.          Rozlúčka so školským rokom v ŠKD
30.06.          Vyhodnotenie výchovno-vyučovacích výsledkov za II. polrok 2016/2017
 
 
 
IHRISKO PRE NAŠE  DETI
Vážení rodičia,  
v spolupráci s firmou Henkel a vďaka pani Žifčákovej, mamičke našej žiačky, sme získali grant vo výške 2000 €. Budú z neho zakúpené hracie prvky na školské ihrisko a farby na chodníky a pneumatiky. 
Chceli by sme Vás požiadať o pomoc pri dovezení a osadení hracích prvkov z pneumatík. Doviezť treba 20 ks pneumatík z Galvaniho ulice. Na osadenie do zeme by sme potrebovali aspoň piatich pomocníkov na jedno popoludnie v budúcom týždni. Ochotných rodičov prosím, aby ma kontaktovali na mailovej adrese zs.risianova@gmail.com. 
Za pomoc a ochotu ďakujem dopredu aj za Vaše deti.           zrš. Rišiaňová 

 
CHCETE SA UČIŤ ANGLICKY ?
Milí rodičia,
na ZŠ Pankúchova budú prebiehať  v školskom roku 2017/2018 kurzy anglického jazyka START RIGHT v spolupráci  s medzinárodnou  jazykovou školou International House Bratislava.
......informácie o výučbe.......
......týždenné kurzy ........

 
AKADÉMIA
Vážení rodičia,
pozývame Vás na  kultúrne vystúpenie žiakov, ktoré sa uskutoční dňa 17.05. 2017 o 18,00. Zároveň Vás pozývame na výstavu  NAŠA KNIHA, ktorú si môžete pozrieť pred akadémiou od 17:00 v priestore pred školskou jedálňou. Uvidíte v nej výsledky celoročného projektu žiakov všetkých tried prvého stupňa.  
 
DESIATA
V utorok a v stredu (16. a 17.5.2017) sa bude desiata v ŠJ vydávať v čase 7,45 – 8,00.