81. dizajn: zspankuchova
 Predchádzajúci dizajn   Nasledujúci dizajn 
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
  |   Hlavná stránka   |   Kontakty   |   Slobodný prístup k informáciám   |   Fotogaléria   |   Internetová ŽK   |   Zmluvy a faktúry   |   Verejné obstarávanie   |   Iné zmluvy   |   Ochrana osobných údajov   |  
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
 - Hlavná stránka 
    ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA 
    Voľné pracovné miesta 
    Úspechy našich žiakov 
    Hodnotenie aktivít 
    O škole 
    Správa 
    Školský vzdelávací program 
    Školský poriadok 
    Učitelia 
    Rozvrh 
    Organizácia školského roku 
    Krúžky 
    Školský klub detí 
    Centrum voľného času 
    + Projekty 
    Poradenstvo 
    Školská jedáleň 
    + Rodičovské združenie 
    - Platby rodičov 
    Rada školy 
    Fotogaléria 
    Zásady komunikácie s externým prostredím 
    Tlačivá na stiahnutie 
INFORMÁCIA
Vážení rodičia!  
 
Oznamujem vám, že na škole budeme pracovať vo štvrtok 5. júla 2018 (sviatok Cyrila a Metoda) a v piatok 6. júla 2018 bude škola zatvorená. Ďakujem za pochopenie.   
 
Mgr. Štefan Rác, riaditeľ   
 
ČO NÁS  ČAKÁ
Ponúkame stručný prehľad aktivít a organizačné zabezpečenie do konca školského roku. 
 
POZVÁNKA  NA AKADÉMIU
Vážení rodičia, rodinní príslušníci, milí žiaci! 
Pozývam vás na slávnostnú akadémiu, ktorá sa uskutoční s láskavým súhlasom rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD., 21. júna 2018 o 18,00 hod. v aule Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste. Akadémia je venovaná 30. výročiu existencie ZŠ Pankúchova 4 a bude vrcholným podujatím osláv jej založenia. 
Mgr. Štefan Rác  
 
START RIGHT-  ANGLICKÝ JAZYK
image007.jpg
Viac informácií a cenu kurzov nájdete tu.   
Deti môžete zapísať do kurzu na šk. rok 2018/19  vyplnením prihlášky tu.
MDD V ŠKD
Milí rodičia!
Pozývame vás 1. júna na spoločne strávený čas spolu s deťmi v školskom klube.  V tento deň popoludní sa budú konať veselé, zábavné a športové aktivity s Lišiakom.
 
 
OSLAVA  MDD  AJ V OVSIŠTI